Welcome to Sta. Clara de Montefalco Parish New Official Website!

Phone

8642-3555

Visit

C. Raymundo Avenue, Caniogan,
Pasig City 1606 Metro Manila.

Sta. Clara de Montefalco
Parish Pasig

The Tallest Church in the Philippines

Donate

Sta. Clara de Montefalco
Parish Pasig

The Tallest Church in the Philippines

Donate

Sta. Clara de Montefalco
Parish Pasig

The Tallest Church in the Philippines

Donate
Sta. Clara de Montefalco

heart The Devotion to Sta. Clara de Montefalco

Patroness of those with Heart Illnesses

The devotion to Santa Clara evolved after a remarkable discovery that took place the day after her death on August 17, 1308.

The story is told that the saint once had a vision of Jesus as a pilgrim carrying a cross. Weary of carrying it, the Lord made a move to give her, thrusting its base into her chest. This happened in October 1294. Since then, Santa Clara bore the agony of Christ’s passion quietly until she died fourteen years later.

Remembering how the saint used to refer to this cross, the nuns decided on the day after her death, August 18, to open her heart with the intention to preserve it. What they saw confounded them! For there, implanted in Santa Clara’s heart...

Read More

LIVE MASS

Ikalawang Linggo ng
Adbiyento

Disyembre 5, 2021


Schedule of Masses

Daily & Sunday Masses

Daily Mass

 • Time: 6:00AM & 6:00PM
 • Where: Ossuary Chapel

Sunday Mass

 • Morning: 7:00AM & 9:00AM
 • Afternoon: 12NN, 3:00PM & 5:00PM
 • Where: Main Church

Online Sunday Mass

Baptism

 • Friday - Sunday
 • Time: 11:00AM
 • Location: Main Church

Funeral

 • Tuesdays to Sundays
 • Time: 1:00PM
 • Where: Ossuary Chapel

Confession

 • Every Thursday
 • Time: --
 • Location: --

Sta. Clara de Montefalco Parish

The Clergy

Fr. Darwin Calderon

Parish Priest

Parish Activites

List of Activities & Announcements

Pagtatanod sa Banal na Sakramento

Ito’y ating alay at pagdarasal para sa paghilom ng lahat. Lalo’t higit para sa pagkakaisa ng bayan, pag galing ng mga maysakit at nahihirapan, at lalo na ang pagwakas ng pandemyang ating kinahaharap.

Read More

Sta. Clara Parish Face Mask

Ang pagsuporta sa ating programa ay hindi lamang pagtulong sa parokya, bagkus pati rin sa ating mga kapwa na linilingap.Read More

Parish Contract Tracing System

Ito’y patuloy nating isasagawa bilang bahagi ng ating pagtitipon sa NEW NORMAL
Read More

STORY

Life of Santa Clara De Montefalco


The Beginning

History of the Parish of
Sta. Clara de Montefalco Pasig

 • Caniogan may have been derived from the profusion of coconut palms (niyog) and later was called “Niyogan” meaning “a place where coconut grows”. Simultaneously with the casting of the first stone of the chapel in 1881, FraySimon Barroso y Villar, OSA (pastor then of Immaculate Conception Church of Pasig) also prevailed from Modesta Juanco y Tech (from the very local wealthy clan, Juanco Family) to have an image of Sta. Clara Pasig. The vastness of Immaculate Conception Parish continued to dismember its visitas that can stand as a parish for the greater spiritual growth of its faithful.

 • from the Immaculate Conception Parish was carefully studied and submitted to the Manila’s Archdiocesan Office for Research and Development(AORD) as recommended by Msgr. Emmanuel V. Sunga, pastor then of Immaculate Conception Parish. On January 10, 1994, after a careful evaluation made by the AORD, Barangays Caniogan and Sagad were officially designated and erected as a new parish bearing the illustrious name of Sta. Clara de Montefalco with Msgr. Salvador F. Mora as the first parish priest.

 • Together with thefinance and technical committees, he conceptualized and initiated the construction of the new Sta. Clara de Montefalco Church edifice in its new site at Barangay Caniogan along C. Raymundo Avenue - to be considered as the tallest church edifice in the Philippines. The transformation began in 1995 - from a chapel to a shrine - when the proposal of the building of the new church edifice was approved by the Archbishop of Manila, the late Jaime Cardinal L. Cardinal Sin.

Prayer

Panalangin kay Sta. Clara de Montefalco
sa panahon ng pandemya

sa Panahon ng Pandemya Santa Clara de Montefalco, aming mahal na Patrona, sa panahong ito ng pandemya ay buong kababaang-loob kaming napakukupkop sa iyong kanlungan. Sa pamamagitan ng iyong mga panalangin ay maging ligtas nawa ang buong Caniogan at Sagad sa pinsalang dulot ng salot na ito. Ipinakikiusap naming kami’y ilagay sa ilalim ng iyong pagtatanggol upang sat’wina’y malayo kami sa lahat ng panganib.


Kasama mo ay itinataas namin sa Panginoong Diyos ang aming mga kapatid na dinapuan ng Covid-19. Sa kapangyarihan ng Diyos ay manumbalik nawa ang kanilang lakas at kalusugan. Dalangin namin ang kanilang mabilis na paggaling. Noong ika’y nabubuhay pa ay buong pagmamahal mong kinalinga ang mga may-sakit. Sa panahong ito’y muli mong ipadama ang iyong paglingap sa aming mga namimintuho sa iyo. Samo naming gawaran ng pagbabasbas ang lahat ng mga kumikilos upang harapin ang panganib na dulot ng salot na ito araw-araw: ang lahat ng mga “frontliners” ,sa simbahan, sa pamahalaan, sa mga ospital, sa mga paaralan, sa mga palengke, sa mga opisina at sa iba pang sangay ng aming lipunan.


Santa Clara de Montefalco, sa gitna ng patuloy na pamiminsala ng pandemyang ito, huwag sana naming makaligtaan na ang ating Panginoong Diyos ay kapiling naming lagi. Nakasubaybay siya sa bawat isa sa amin tulad sa isang mapagmahal na magulang sa kanyang mga anak. Ano man ang aming pinagdaraanan ngayo’y tiyak na aming malalagpasan sa awa ng Diyos, sa tulong ng iyong pag gabay at aming pagtutulungan at pagdadamayan bilang magkakapatid kay Kristo. Santa Clara de Montefalco, patuloy mo po kaming samahan sa pagharap namin sa mga hamon ng buhay!


Santa Clara de Montefalco, ipanalangin mo po kami! +Amen.

Cash Donations

”Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya”

Pangalawang Korinto, Kapitulo 9, bersikulo 7

Dahil sa matinding epekto ng pandemya, ang Parokya ay dumudulog sa inyong mabubuting puso upang suportahan ang ating mahal na Parokya.

Patuloy ang pagbigay natin ng biyaya sa mga kapos-palad at maysakit, gayun din sa pagkalinga sa Parokya, pananatili ng kalinisan nito at mga pangangailangan, sapagkat ang inyong supporta ay nariyan.

Bank Transfer

BPI Account

  Account Name

  RCBP - Sta. Clara de Montefalco Parish

  Account Number:

  0221-0003-23

Online Transfer

GCash

  Scan the QR code to donate